அமைதியான நாடுகள் பட்டியல், மத்திய கிழக்கில் கத்தாருக்கு முதல் இடம் : உலகளவில் 23ம் இடம்!

global peace index global peace index 2022

global peace index global peace index 2022

2022ம் ஆண்டுக்கான உலகின் அமைதியான நாடுகளின் பட்டியல் பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதிக்கான நிறுவனத்தினால் (Institute for Economics & Peace – IEP) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் 163 நாடுகளைப் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன

ஐஸ்லாந்து முதல் இடத்தையும், ஆப்கானில் தான் 163 இடத்தையும் பெற்றுள்ளன. கத்தார் இராச்சியமானது உலகளவில் 23ம் இடத்தையும், மத்திய கிழக்கில் முதல் இடத்தையும் பெற்றுள்ளது. கடந்த 2021ம் ஆண்டு கத்தார் உலகளவில் 29ம் இடத்தைப் பெற்றிருந்தது.இம்முறை 6 இடங்கள் முன்னேறி 23ம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

முதல் 10 இடங்களைப் பெற்ற நாடுகள்

 1. ஐஸ்லாந்து
 2. நியூஸிலாந்து
 3. அயர்லாந்து
 4. டென்மார்க்
 5. அவுஸ்திரேலியா
 6. போர்த்துக்கள்
 7. ஸ்லோவேனியா
 8. செக் குடியரவு
 9. சிங்கப்பூர்
 10. ஜப்பான்

மத்திய கிழக்கு நாடுகள் பெற்றுள்ள இடங்கள்

 1. கத்தார் (உலகளவில் 29ம் இடம்)
 2. குவைத் (உலகளவில் 39ம் இடம்)
 3. ஜோர்தான் (உலகளவில் 57ம் இடம்)
 4. ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் (உலகளவில் 60ம் இடம்)
 5. ஓமான் (உலகளவில் 64ம் இடம்)
 6. மொரோக்கோ (உலகளவில்74ம் இடம்)
 7. தூனுசியா (உலகளவில்85ம் இடம்)
 8. பஹ்ரைன் (உலகளவில் 99ம் இடம்)
 9. சவுதி அரேபியா (உலகளவில் 119ம் இடம்)
 10. இலங்கை 90வது இடத்தையும், இந்தியா 135வது இடத்தையும், பாகிஸ்தான் 147வது இடத்தையும் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

GLOBAL PEACE INDEX GLOBAL PEACE INDEX 2022 (Full Document)

Leave a Reply