அமைதியான நாடுகள் பட்டியல், மத்திய கிழக்கில் கத்தாருக்கு முதல் இடம் : உலகளவில் 29ம் இடம்!

GLOBAL PEACE INDEX GLOBAL PEACE INDEX 2021

GLOBAL PEACE INDEX GLOBAL PEACE INDEX 2021

2021ம் ஆண்டுக்கான உலகின் அமைதியான நாடுகளின் பட்டியல் பொருளாதாரம் மற்றும் அமைதிக்கான நிறுவனத்தினால் (Institute for Economics & Peace – IEP) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் 163 நாடுகளைப் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஸ்லாந்து முதல் இடத்தையும், ஆப்கானில் தான் 163 இடத்தையும் பெற்றுள்ளன. கத்தார் இராச்சியமானது உலகளவில் 29ம் இடத்தையும், மத்திய கிழக்கில் முதல் இடத்தையும் பெற்றுள்ளது.

முதல் 10 இடங்களைப் பெற்ற நாடுகள்

 1. ஐஸ்லாந்து
 2. நியூஸிலாந்து
 3. டென்மார்க்
 4. போர்த்துக்கள்
 5. ஸ்லோவேனியா
 6. ஒஸ்ரியா
 7. சுவிஸ்லாந்து
 8. அயர்லாந்து
 9. செக் குடியரவு
 10. கனடா

மத்திய கிழக்கு நாடுகள் பெற்றுள்ள இடங்கள்

 1. கத்தார் (உலகளவில் 29ம் இடம்)
 2. குவைத் (உலகளவில் 36ம் இடம்)
 3. ஐக்கிய அரபு இராச்சியம் (உலகளவில் 52ம் இடம்)
 4. ஓமான்  (உலகளவில் 73ம் இடம்)
 5. பஹ்ரைன் (உலகளவில் 125ம் இடம்)
 6. சவுதி அரேபியா (உலகளவில் 102ம் இடம்)

இலங்கை 95வது இடத்தையும், இந்தியா 135வது இடத்தையும், பாகிஸ்தான் 150வது இடத்தையும் பெற்றுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

GLOBAL PEACE INDEX GLOBAL PEACE INDEX 2021 (Full Document)  – View

Also Read: பீபா கால்ப்பந்து உலகக்கிண்ணத்திற்கான 90% ஏற்பாடுகள் நிறைவு – கத்தார் தெரிவிப்பு

Leave a Reply