கத்தாரில் பெருநாள் காசு வழங்கும் நடைமுறையை ஊக்குவிக்க புதிய பணமெடுங்கும் இயந்திரங்கள்!

கத்தாரில் பெருநாள் காசு வழங்கும் நடைமுறையை ஊக்குவிக்க புதிய பணமெடுங்கும் இயந்திரங்கள் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கத்தார் மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

வரவிருக்கும் ஈத் அல் பித்ரை முன்னிட்டு, கத்தார் மத்திய வங்கி (QCB) ஜுன்  6ஆம் திகதி (இன்று) முதல் Eidiah ATM சேவையை திறப்பதாக அறிவித்துள்ளது.

கத்தாரின் 10 இடங்களில் கிடைக்கும், Eidiah ATM சேவையானது பயனர்கள் 5, 10 மற்றும் 50-100 வகைகளில் கத்தார் ரியால்களை (புதிய நோட்டுக்களை) எடுக்க அனுமதிக்கிறது.

Eidiah ATM இடங்கள்:

• வெண்டோம் மாளிகை – Place Vendome
• மால் ஆஃப் கத்தார் – Mall of Qatar
• அல் வக்ரா பழைய சூக் – Al Wakrah Old Souq
• தோஹா திருவிழா நகரம் – Doha Festival City
• அல் ஹஸ்ம் மால் –  Al Hazm Mall
• அல் மிர்காப் மால் – Al Mirqab Mall
• மேற்கு நடை – West Walk
• அல் கோர் மால் – Al Khor Mall
• அல் மீரா-முஐதர் – Al Meera-Muaither
• அல் மீரா-துமாமா – Al Meera-Thumama

QCB இன் Eidiah ATM சேவையானது Eidi என்ற பாரம்பரிய நடைமுறையை மீண்டும் கொண்டு வருவதன் மூலம் கத்தார் கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது பொதுவாக குழந்தைகளுக்கு பணம் அல்லது பரிசு வழங்கப்படுகிறது.

Also Read: கத்தாரிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு பணம் அனுப்புவதற்கான கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டது

Leave a Reply