கத்தாரில் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? TOYOTA கம்பனியில் பதவி வெற்றிடங்கள்!

qatar-toyota-vacancies-2023

கத்தாரில் தங்கி வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? TOYOTA கம்பனியில் பதவி வெற்றிடங்கள்!

Waking Interview on 2nd of June for the below Posts

  1. Automotive Foreman (Technical Leader) With Qatar Driving License
  2. Job Controller
  3. Driver With Qatar Manual Driving License (Light/Breakdown)
  4. Automotive Technical Inspector (Body & Paint)

Qatar Toyota Vacancies 2023 01

 

Waking Interview on 9th of June for the below Posts

  1. Sales Advisor Associate (Spare Parts)
  2. Cashier (Bilingual Only)
  3. Service Advisor (Bilingual Only)
  4. Technical Advisor with Qatar Driving License
  5. Paint Protection Film Install (Applicator)

Qatar Toyota Vacancies 2023 02

Also Read: கத்தாரில் தனது பிராந்திய அலுவலகத்தை திறந்தது கூகுல் நிறுவனம்!

Leave a Reply