கத்தார் – இலங்கை பாடசாலையில் 03 வகையான ஆசிரியர் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்!

stafford sri lankan school doha vacancies 2023 septermber

கத்தாரில் அமைந்துள்ள இலங்கை பாடசாலையில் 03 வகையான ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவித்தல் கத்தார் ஸ்டப்போர்ட இலங்கைப்  பாடசாலை டோஹா (Stafford Sri Lankan School Doha) யின உத்தியோக பூர்க முகநூல் பக்கம் மற்றும் இணையத்தளம் போன்றவற்றில் பதிவேற்றம் இன்று (13.09.2023) செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Forward Your CV to: careers@slsqatar.info

Official Website: https://www.slsqatar.info/

 

Leave a Reply