கத்தார் – இலங்கை பாடசாலையில் 15 வகையான ஆசிரியர் பதவிகளுக்கு வெற்றிடங்கள்!

கத்தாரில் அமைந்துள்ள இலங்கை பாடசாலையில் முன்பள்ளி-ஆசிரியர்கள், உதவியாளர்கள் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவித்தல் கத்தார் ஸ்டப்போர்ட இலங்கைப்  பாடசாலை டோஹா (Stafford Sri Lankan School Doha) யின உத்தியோக பூர்க முகநூல் பக்கம் மற்றும் இணையத்தளம் போன்றவற்றில் பதிவேற்றம் இன்று (12.04.2023) செய்யப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Stafford Sri Lankan School Doha Vacancies 2023

Stafford Sri Lankan School Doha Vacancies 2023

Forward Your CV to: careers@slsqatar.info

Official Website: https://www.slsqatar.info/

Also Read: உலகில் குற்றச் செயல்கள் குறைந்த நாடுகள் பட்டியல் 2022! கத்தார் முதல் இடத்தில்

Leave a Reply