கத்தாரில் கொரோனா PCR பரிசோதனை நிலையங்களின் புதிய பட்டியல்!

Approved Private Hospital for PCR Testing in Qatar

கத்தாரில் கொரோனா PCR பரிசோதனை செய்வதற்கான தனியார் மருத்துவ நிலையங்களின் பெயர்ப்பட்டியல் இற்றைப்படுத்தப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கத்தார் பொது சுகாதார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள அறிவித்தலின் படி கொரோனா PCR பரிசோதனை செய்வதற்கு பொருத்தமான இடங்களாக 103 தனியார் மருத்துவ நிலையங்கள் பெயரிடப்பட்டுள்ளன.

கத்தாரில் PCR பரிசோதனைக் கட்டணம் 160 ரியால்களாக அண்மையில் குறைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

 

கொரோனா PCR பரிசோதனை செய்வதற்கான மருத்துவ நிலையங்களின் பெயர் விபரங்கள் வருமாறு..

1. Al Emadi Hospital
2. Turkish Hospital
3. Doha Clinic Hospital
4. Al Ahli Hospital
5. Queen Hospital
6. Dr. Moopen’s Aster Hospital
7. Magrabi Center for Eye, ENT & Dental
8. Elite Medical Center
9. West Bay Medicare
10. Syrian American Medical Center
11. Future Medical Center
12. Dr. Khaled Al Sheikh Ali’s Medical Center
13. Al Jufairi Diagnosis and Treatment
14. Al Ahmadani Medical Center
15. Imara Health Care
16. KIMS Qatar Medical Center
17. Allevia Medical Center
18. Aster Medical Center Plus- Almuntazah
19. Al Jameel Medical Center
20. Atlas Medical Center
21. Al Tahrir Medical Center
22. Naseem Al Rabeeh Medical Center Doha
23. Naseem Al Rabeeh Medical Center
24. New Naseem Al Rabeeh Medical Center
25. Aster Medical Center- Alkhor
26. Al Kayyali Medical Center
27. Abeer Medical Center
28. Al Esraa Polyclinic
29. Value Medical Complex
30. Asian Medical Center W.L.L
31. Dr. Maher Abbas Polyclinic
32. Sidra medicine
33. Al Mansoor Polyclinic
34. Nova Health Care
35. Al Sultan Medical Center
36. Al Fardan Medical with Northwestern Medicine
37. Raha Medical Center W.L.L
38. Al-Shefa Polyclinic D-Ring Road
39. Planet Medical Center
40. Qatar Petroleum- Al Salata
41. Al-Shefa Polyclinic – Alkharatyat
42. Aster Medical Center Plus
43. Wellcare Polyclinic
44. Tadawi Medical Center
45. Al-Salam Medical Polyclinic-Ain Khalid
46. Al-Salam Medical Polyclinic- Alkhaisa
47. Al-Salam Medical Polyclinic- Muaither
48. Premium Naseem Al-Rabeeh Medical Center-Doha
49. Millennium Medical Center
50. Aster Medical Center (Industrial Area)
51. Apollo Polyclinic- Qatar
52. Al Esraa Medical Center
53. Focus Medical Centre
54. The Medical Centre-Qatar Airways
55. Parco Healthcare
56. Alwehda Medical Center- Alrayyan branch
57. Al-Hekma Medical Complex
58. Alsalam Medical Polyclinic Center-Seiliya branch
59. Al Dafna Medical Center
60. SAC Polyclinic- Qatar Mall
61. The International Medical Center
62. City Medical Center
63. Reem Medical Center
64. Beauty Medical Center
65. Al Aqsa Medical Center
66. Al Safa Medical Polyclinic
67. Marbel Medical Center
68. Marbel Plus Medical Center
69. Parco Healthcare – Al Shahaniyya
70. Al Emadi Hospital Clinics – North W.L.L
71. Al Tai Medical Center
72. Gardenia Medical Center
73. Al Dimashquie Medical Center
74. Al Jazeera Medical Center – Muaither branch
75. Al Malakiya Clinics
76. Al Siraj Medical Center
77. Madina Dental Center Luqta
78. United Medical Center
79. Al Shami Medical Center
80. Al Jazeera Medical Center
81. American Hospital Clinic
82. Sama Medical Care
83. Al Wakra clinics and urgent care unit – Ahli Hospital
84. Dr Sameer’s Clinic
85. Ocean Medical Center
86. Dr Fatina Imran Medical Complex
87. Al-Hayat medical Center
88. Alshorook Medical Center
89. Almasa Medical Center
90. Dr Walid Abu Halawa Medical Center
91. Al Zaeem Poly Clinic
92. Family Medical Clinics
93. DOC Medical Center
94. Barzan Medical Center
95. Houston American Medical Center
96. Al Amal Medical Center
97. Al-Aziziya Medical Center
98. Life Line Medical Centre
99. Dr. Mohamad Amine Zbeb Polyclinic
100. Al Mahmoud Medical Center
101. Aura Aesthetic Polyclinic
102. Dr Khloulood Al Mahmoud Specialized Center
103. Pearl Medical Center

Leave a Reply