கத்தாரில் PCR பரிசோதனை செய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட தனியார் வைத்தியசாலைகள் : புதிய பட்டியல்! Covid-19 PCR test in Qatar

PCR Tesing

Covid-19 PCR test in Qatar : கத்தாரில் PCR பரிசோதனை செய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட தனியார் மருத்துவ நிலையங்களின் பெயர் விபரங்களை கத்தார் சுகாதார அமைச்சு இற்றைப்படுத்தி இன்று (26.05.2021) வெளியிட்டுள்ளது.  அதன் படி 69  தனியார் மருத்துவ நிலையங்கள் PCR பரிசோதனை செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளன.

கத்தாரிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு பயணிப்போருக்கான PCR பரிசோதனைகள் ஹமத் வைத்தியசாலையின் ஆரம்ப சுகாதார மருத்துவ கழகங்களில் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தனியார் மருத்துவ நிலையங்களின் பெயர் விபரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

மேலும் கத்தாரில் PCR பரிசோதனைக் கட்டணம் 300 றியால்களாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கத்தார் சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது. 

அனுமதிக்கப்பட்ட 58 வைத்திய நிலையங்களும் வருமாறு!

1. Al Emadi Hospital
2. Turkish Hospital
3. Doha Clinic Hospital
4. Al Ahli Hospital
5. Queen Hospital
6. Dr. Moopen’s Aster Hospital
7. MagrabiCener for Eye, ENT & Dental
8. Elite Medical Center
9. West Bay Medicare
10. Syrian American Medical Center
11. Fiture Medical Center
12. Dr. Khaled Al Sheikh Ali’s Medical Center
13. Al Jufairi Diagnosis and Treatment
14. Al Ahmadani Medical Center
15. Imara Health Care
16. KIMS Qatar Medical Center
17. Allevia Medical Center
18. Aster Medical Center Plus- Almuntazah
19. Al Jameel Medical Center
20. Atlas Medical Center
21. Al Tahrir Medical Center
22. Naseem Al Rabeeh Medical Center Doha
23. Naseem Al Rabeeh Medical Center
24. New Naseem Al Rabeeh Medical Center
25. Aster Medical Center- Alkhor
26. Al Kayyali Medical Center
27. Abeer Medical Center
28. Al Esraa Polyclinic
29. Value Medical Complex
30. Asian Medical Center W.L.L
31. Dr. Maher Abbas Polyclinic
32. Sidra medicine
33. Al Mansoor Polyclinic
34. Nova Health Care
35. Al Sultan Medical Center
36. Al Fardan Medical with Northwestern Medicine
37. Raha Medical Center W.L.L
38. Al-Shefa Polyclinic D-Ring Road
39. Planet Medical Center
40. Qatar Petroleum- Al Salata
41. Al-Shefa Polyclinic – Alkharatyat
42. Aster Medical Center Plus
43. Wellcare Polyclinic
44. Tadawi Medical Center
45. Al-Salam Medical Polyclinic-Ain Khalid
46. Al-Salam Medical Polyclinic- Alkhaisa
47. Al-Salam Medical Polyclinic- Muaither
48. Premium Naseem Al-Rabeeh Medical Center-Doha
49. Millennium Medical Center
50. Aster Medical Center (industrial Area)
51. Apollo Polyclinic- Qatar
52. Al Esraa Medical Center
53. Focus Medical Centre
54. The Medical Centre-Qatar Airways
55. Alwehda Medical Center- Alrayyan branch
56. Premium Naseem Al Rabeeh Medical Center- Doha
57. Dr.Hessa Al-Buainain Medical Center-Al Jelaiah
58. Al-Hekma Medical Complex
59. Alsalam Medical Polyclinic Center-Seiliya branch
60. Al Dafna Medical Center
61. SAC Polyclinic- Qatar Mall
62. The International Medical Center
63. City Medical Center
64. Reem Medical Center
65. Beauty Medical Center
66. Al Aqsa Medical Center
67. Al Safa Medical Polyclinic
68. Marbel Medical Center
69. Marbel Plus Medical Center

Leave a Reply